Fundusze Europejskie

Nie pal przy mnie, proszę

„Nie pal przy mnie, proszę” to program edukacji antytytoniowej przeznaczony dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych.

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej inicjowanych przez Państwowa Inspekcje Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

Celem główny programu jest mniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
  • usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie

 

Nie pal przy mnie proszę

do góry