Fundusze Europejskie

Sprawny Dolnoślązaczek

Sprawny Dolnoślązaczek to program skierowany do nauczycieli i uczniów  klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego.

sprawny dolnoślązaczek

 

Program  realizowany jest przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk „ we Wrocławiu pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wspierany merytorycznie przez Akademię Wychowania Fizycznego, a merytorycznie i finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

Celem programu jest uaktywnienie dzieci z klas I-III szkół podstawowych poprzez ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Dzieci w trakcie roku mają do zdobycia 6 sprawności : rowerzysty/turysty, gimnastyka, piłkarza, lekkoatlety, narciarza/łyżwiarza, pływaka/wodniaka. Lekcje wychowania fizycznego ukierunkowane są na nabycie umiejętności, które pozwalają zdobyć poszczególne sprawności. Są to niezbędne umiejętności współczesnego człowieka, których zdobywanie należy rozpocząć już w tym wieku. 

odznaki

do góry