Fundusze Europejskie

Czyste powietrze wokół nas

Program edukacyjny „Czyste Powietrze Wokół Nas” ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Adresatami programu są dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole, a także ich rodzice i opiekunowie.

Cele główne programu:

  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywająw zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe

  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

Organizatorami programu Główny Inspektorat Sanitarny i Państwowa Inspekcja Sanitarna

Partnerami programu na poziomie krajowym są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Czyste powietrze wokół nas

do góry