Fundusze Europejskie

Warsztaty dla rodziców

Szanowni Państwo!

Wysyłam kolejną ofertę programu realizowanego przez psychologów i pedagogów z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy. W związku z dużym zainteresowaniem Rodziców została uruchomiona druga edycja tego programu. Zachęcam do udziału.

WARSZTAT ROZWIJAJĄCY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE pt. „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Głównym celem programu jest wsparcie rodziców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program ma na celu opanowanie umiejętności lepszego porozumiewania dorosłych z dziećmi, zastanowienie się nad własnymi metodami i postawą wychowawczą, wymianę doświadczeń. Uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie, a poprzez to budowania silnej więzi emocjonalnej między dorosłymi a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym, przeciwdziałającym agresji i wszelkiego rodzaju uzależnieniom.

Pozdrawiam Małgorzata Bazan

do góry