Fundusze Europejskie

Rada Rodziców

  • Przewodnicząca Rady Rodziców: Edyta Polelejko-Perczak
  • Z-ca przewodniczącej Rady Rodziców: Marta Barska
  • Komisja rewizyjna: Małgorzata Pawłowska, Anna Perdek
do góry