Fundusze Europejskie

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej (wypożyczalni, czytelni, pracowni komputerowej) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy.

 1. Z biblioteki szkolnej – wypożyczalni, czytelni i pracowni komputerowej – mogą korzystać uczniowie szkoły, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Z biblioteki szkolnej – wypożyczalni, czytelni i pracowni komputerowej – mogą korzystać uczniowie szkoły, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza, a także zakaz spożywania napojów i posiłków oraz pozostawiania nieporządku. Wszystkie pomieszczenia są monitorowane i w razie stwierdzenia lub podejrzewania jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniu uczniów nagrania mogą być wielokrotnie odtwarzane oraz analizowane.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym 1 lekturę) na okres 3 tygodni (za wyjątkiem podręczników dotowanych, których udostępnianie odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu). Uczniowie przygotowujący się do egzaminów, konkursów, olimpiad oraz pracujący nad referatami mogą wypożyczyć więcej niż 3 książki (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zagubieniem i zniszczeniem. W przypadku zagubienia książki lub znacznego jej uszkodzenia należy odkupić tę sama pozycję lub przynieść inną – o wartości odpowiadającej poprzedniej.
 6. Zbiory biblioteczne udostępniane są w roku szkolnym na miejscu i wypożyczane do domu; istnieje możliwość wypożyczania zbiorów na okres ferii i wakacji (za wyjątkiem podręczników dotowanych, które trzeba oddać w czerwcu).
 7. Konta czytelników znajdują się w systemie elektronicznym, za pomocą którego udostępnia się zbiory.
 8. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje konto, może natomiast oddać materiały wypożyczone przez inną osobę.
 9. W przypadku opuszczenia szkoły w trakcie trwania semestru uczeń zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
 10. Przed skorzystaniem z czytelni oraz pracowni komputerowej należy spytać nauczyciela bibliotekarza o zgodę.
 11. W czytelni należy zachować ciszę oraz dbać o porządek i szanować udostępnione zbiory.
 12. Księgozbiór podręczny oraz czasopisma udostępnia jedynie bibliotekarz.
 13. W przypadku korzystania z pracowni komputerowej należy podać nauczycielowi swoje imię, nazwisko, klasę oraz nazwę programu czy strony, która będzie przeglądana.
 14. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 15. Stanowiska komputerowe służą tylko do celów edukacyjnych – obowiązuje bezwzględny zakaz grania na komputerze, przeglądania stron internetowych przeznaczonych dla osób pełnoletnich oraz zmieniania tła pulpitu. Zabrania się instalowania programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 16. Wszelkie nieprawidłowości lub dostrzeżone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi.
 17. Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz do przestrzegania go.
 18. Uczniowie niestosujący się do regulaminu będą w szczególnych przypadkach pozbawieni prawa korzystania z biblioteki oraz czytelni i stanowisk komputerowych.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-09-03 Szkolny regulamin korzystania z dotowanych podręczników
ilość pobrań: 80
Szkolny regulamin korzystania z dotowanych podręczników 563.39KB zobacz
do góry