Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Sylwetka Absolwenta

Sylwetka Absolwenta

  1. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 bez większych problemów funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Z optymizmem patrzy w świat, wierzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które pomagają mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. Jest w pełni kompetentny do samokształcenia.
  2. Jest stosunkowo samodzielny i przedsiębiorczy. Orientuje się w otaczającym świecie. Potrafi stawiać sobie cele dotyczące siebie i najbliższych, i je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Potrafi zaprojektować nietypowe działania, dobierając odpowiednie metody postępowania.
  3. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny. Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie, w społeczeństwie. Z pewnym dystansem podchodzi do uzyskanych informacji; wie, że można je weryfikować w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcje od świata realnego w przekazach medialnych.
  4. Jest otwarty. Porozumiewa się przynajmniej w jednym języku obcym. Dostosowuje treść i formę wypowiedzi do osoby odbiorcy. Umie posługiwać się różnymi technikami komunikowania się. Posiada kompetencje informatyczne. Dobrze współpracuje w grupie; potrafi dyskutować dostosowując się do obowiązującej formy dyskusji, umie podporządkować się woli większości.
  5. Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Potrafi przyznać się do błędu i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie oraz swoje decyzje. W swym działaniu zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. W działaniach zbiorowych wykazuje poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy w grupie.
  6. Jest rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia także w sytuacjach nowych i modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Ma ugruntowane nawyki higieniczne. Planuje swoja pracę i wypoczynek, potrafi świadomie przeciwdziałać stresowi. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.
  7. Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości własny i obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i nie gubi się w sytuacjach trudnych oraz niejednoznacznych.
  8. Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej, etnicznej i wyznaniowej różnych ludzi. Jego tolerancja przekłada się na postawy akceptacji odmienności innych.
  9. Jest rzetelny i punktualny. Dotrzymuje obietnic i zobowiązań, a także terminów. Umiejętnie planuje swoje zajęcia, nie marnuje czasu swego i innych osób.
do góry