Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Lekcja z policją

Lekcja z policją

8 Marca 2023

W minionym tygodniu w ramach działań profilaktycznych adresowanych do uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy przyszedł funkcjonariusz Policji z Sycowa.

W trakcie spotkania przewodnik policyjnego psa omówił zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu ze zwierzętami oraz zaprezentował efekt tresury policyjnego psa.

Następnie funkcjonariuszka Powiatowej Komendy Policji w Oleśnicy st. asp. Bernadeta Pytel przeprowadziła prelekcję dla uczniów klas IV - VIII na temat odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych, przemocy w sieci i innych czynach karalnych oraz konsekwencjach z nich wynikających. Uczniowie usłyszeli o przejawach demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, które stały się współcześnie jednym z najgroźniejszych zjawisk społecznych. Omówiła również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz typy postępowań, jakie mogą toczyć się przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Uczniowie mieli okazję zadać pytania i usłyszeć odpowiedzi od osób kompetentnych w tym temacie.

Celem tego spotkania było promowanie prawidłowych postaw społecznych, zapobieganie demoralizacji i przestępczości i uczenie młodzieży unikania zachowań ryzykownych.

Jesteśmy wdzięczni naszym gościom za tak miłą współpracę.

Organizatorką spotkania była Małgorzata Bazan.

 

do góry